Pre Vašu budovu vypracujeme tepelnotechnický posudok hodnotiaci záväzné energetické kritéria v zmysle STN.

Je potrebný pre projekt k stavebnému povoleniu, k rôznym žiadostiam o dotácie, prípadne iným účelom podľa Vašej potreby.
Hodnotí:

  • kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie
  • kritérium výmeny vzduchu – minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti
  • hygienické kritérium – minimálnej teploty vnútorného povrchu
  • energetické kritérium – maximálna merná potreba tepla na vykurovanie

Tepelnotechnický posudok pre rodinný dom

OD 169 €

Tepelnotechnický posudok pre bytový dom

OD 269 €

Tepelnotechnický posudok pre ostatné budovy

OD 369€