Energetická certifikácia

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním budovy – najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a na osvetlenie.

Určuje výpočtom a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie a tvorby emisií oxidu uhličitého.

Tepelnotechnický posudok

Pre Vašu budovu vypracujeme tepelnotechnický posudok hodnotiaci záväzné energetické kritéria v zmysle STN.
Je potrebný pre projekt k stavebnému povoleniu, k rôznym žiadostiam o dotácie, prípadne iným účelom podľa Vašej potreby.

Energetické hodnotenie

Projektové hodnotenie má byť súčasťou projektu budovy pre stavebné povolenie. V prípade dodržania projektu sa stáva plnohodnotným podkladom k energetickej certifikácii.