Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním budovy – najmä množstvo

energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a na osvetlenie.

Určuje sa výpočtom a zaraďuje stavbu do energetickej triedy podľa celkovej potreby energie a tvorby emisií oxidu uhličitého.

Vyžadovaný je v týchto prípadoch:

 • dokončenie novej budovy alebo dokončenie rekonštrukcie (kolaudácia)
 • predaj alebo prenájom budovy
 • verejná budova, ktorá je používaná orgánom verejnej moci a jej celková úžitková plocha je viac ako 250 m²
 • dotácia z programu OBNOV DOM – Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (v prípade, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu)

Čo budeme potrebovať?

 • Základné údaje o budove, adresa, číslo parcely…
 • Projektovú dokumentáciu objektu: najmä pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady na budovu…
 • Skladby obálky budovy: najmä obvodových stien, strechy, podláh…
 • Špecifikácie otvorových konštrukcií: okná, dvere, presklené steny…
 • Projekt vykurovania a prípravy teplej vody, typ kotla a zásobníka TUV,…
 • Pri veľkých objektoch podľa potreby aj  projekt vzduchotechniky a elektroinštalácie
 • Fotodokumentácia objektu a zariadení, vrátane štítkov

Aké sú možnosti objednávky?

Ponúkame dve formy:
ONLINE – všetky informácie potrebné k certifikácii sa zozbierajú telefonicky a mailom
S OBHLIADKOU –  všetky informácie potrebné k certifikácii sa zozbierajú počas odbornej obhliadky (odporúčané)

Cenník

Presnú cenu Vám určíme po telefonickej konzultácii. K základnej cene certifikátu môže byť účtované:

-príplatok za viacpodlažnosť alebo rozsah, 20€/hod

-príplatok za nedostatočnú, či chýbajúcu dokumentáciu, 20€/hod

-Obhliadka a vstupná konzultácia, 20€/hod

-príplatok pre stanovenie potrebného návrhu opatrení 25€/hod – najmä pri dotáciách a podobne.

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT PRE RODINNÝ DOM

OD 199 €

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT PRE BYTOVÝ DOM

OD 299 €

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT PRE OSTATNÉ BUDOVY

OD 399 €