Projektové hodnotenie má byť súčasťou projektu pre stavebné povolenie.

  • Hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti vonkajších konštrukcií a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium) ale aj potreby energie ako celku.
  • Je vyčíslením normalizovanej spotreby energie v objekte (novostavbe alebo rekonštrukcia)
  • Vo fáze projektu je zatriedenie domu do energetickej triedy možné prepočítať opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami. To dáva možnosť vybrať pre budovu optimálne riešenia.
  • Všetky navrhnuté riešenia v projekte, ktoré sa aj zrealizujú, sa len potvrdia v energetickom certifikáte pri kolaudácii.

Cenník

Presnú cenu Vám určíme po telefonickej konzultácii. K základnej cene môže byť účtované:

-príplatok za viacpodlažnosť alebo rozsah 20-60€

-príplatok za nedostatočnú, či chýbajúcu dokumentáciu a potrebu domerov 20-80€

-cestovné náhrady 0,50€/km (min. 30€)

-príplatok pre stanovenie potrebného návrhu opatrení 25€/hod (min.50€) – najmä pri dotáciách a podobne.

Energetické hodnotenie pre rodinný dom

OD 190€

Energetické hodnotenie pre bytový dom

OD 290€

Energetické hodnotenie pre ostatné budovy

OD 390€